Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Modern Commerce S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 lipca 2018 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach: 1. Marcin Michnicki, posiadający…

Czytaj dalej Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 17 lipca 2018 roku.

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 17 lipca 2018 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w…

Czytaj dalej Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 17 lipca 2018 roku.