Akcjonariat

Akcjonariat Moliera2 S.A.

AKCJONARIUSZLiczba
posiadanych
akcji
% udział
w kapitale
akcyjnym
Liczba
głosów
% udział
w liczbie
głosów
Marcin Michnicki62 012 59816,13 %62 012 59816,13 %
Athena T Ltd57 187 15414,87 %57 187 15414,87 %

Probatus sp. z o.o.

50 616 16413,16 %50 616 16413,16%
Mirallia Holdco S.A.26 352 1146,85 %26 352 1146,85 %
Pozostali188 348 00649,98 %188 348 00649,98 %
     
Razem384 516 036100%384 516 036100 %