Akcjonariat

Akcjonariat Moliera2 S.A.

AKCJONARIUSZ Liczba
posiadanych
akcji
% udział
w kapitale
akcyjnym
Liczba
głosów
% udział
w liczbie
głosów
 Athena T Ltd 82 187 154 19,23 % 82 187 154 19,23 %
Probatus sp. z o.o 63 116 164 14,77 % 63 116 164 14,77 %

Marcin Michnicki 

62 014 598 14,51 % 562 014 598 14,51 %
Mirallia Holdco S.A. 26 352 114 6,17 % 26 352 114 6,17 %
Pozostali 193 646 006 45,32% 193 646 006 45,32 %
         
Razem 427 316 036 100% 427 316 036
100 %