Kalendarium

Terminy publikacji raportów

raport kwartalny za IV kwartał 2023 r.                 9 lutego 2024 r.

raport kwartalny za I kwartał 2024 r.                    15 maja 2024 r.

raport roczny za 2023 r.                                          28 maja 2024 r.

raport kwartalny za II kwartał 2024 r.                  8 sierpnia 2024 r.

raport kwartalny za III kwartał 2024 r.                 7 listopada 2024 r