Władze spółki

Władze spółki

Zarząd

Nazwisko i imię Funkcja
Marcin Michnicki Prezes Zarządu
Anna Godlewska Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
Piotr Frankowski Członek Zarządu
Prokurenci
Nazwisko i imię Funkcja
Agnieszka Gułajska Prokurent

Rada Nadzorcza

Nazwisko i imię Funkcja
Łukasz Błażejczyk Przewodniczący RN
Maciej Tygielski Członek RN
Patrycja Matul Członek RN
Michał Brański Członek RN
Martin Solarski Członek RN
Hans Oerlemans Członek RN