Informacje Podstawowe

Nazwa Moliera2 Spółka Akcyjna
Adres ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa
Telefon +48 797 608 459
adres email biuro.zarzadu@moliera2.com
Ticker MO2
Rynek notowań Alternatywny (NewConnect)
Liczba akcji 381 316 036 (o wartości nominalnej 0,10 zł)
Animator Dom Maklerski BOŚ S.A.
Autoryzowany doradca INC S.A.