Kontakt z akcjonariuszami

Dokumenty na WZA w dniu 15.03.2016

Wszystkie dokumenty można przeczytać i pobrać na swój komputer klikając na linki poniżej.

Załączniki:


  1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
  2. Projekty uchwał
  3. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika – wzór
  4. Protokol z WZ 15.03.2016

Wszystkie dokumenty można przeczytać i pobrać na swój komputer klikając na linki poniżej.

 

Załączniki:


  1. ZWZA Projekty uchwal
  2. Ogłoszenie o zwolaniu ZWZA
  3. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08.05.2017 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa, piętro 6). W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Projekty uchwał

Zarząd Modern Commerce S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 8 maja 2017 r.

Protokół NWZ MCSA 08.05.2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2017 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2017 r., na godzinę 13:00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa, piętro 6.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Załączniki:


  1. MCE – ogloszenie-o-zwolaniu-ZWZ
  2. MCE – Projekty uchwał
  3. ZWZ_27.06.2017_giełda