Przyjęcie rezygnacji i powołanie Członka Zarządu Spółki

Zarząd Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 10.04.2018 roku na mocy uchwały nr 2 z dnia 10.04.2018 roku przyjęła rezygnację Członka Zarządu – Pani Małgorzaty Michnickiej.

Następnie Rada Nadzorcza Spółki w dniu 10.04.2018 roku na mocy uchwały nr 3 z dnia 10.04.2018 roku powołała Pana Marcina Marka Michnickiego na stanowisko Członka Zarządu Spółki.

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje, dotyczące nowo powołanego Członka Zarządu, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Informacje o członkach zarządu – Marcin Michnicki