Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r., na godz. 15:00, w siedzibie Spółki. W…

Czytaj dalej Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał

Raport roczny za rok 2021

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości  jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2021 wraz z załącznikami. Podstawa prawna: § 5…

Czytaj dalej Raport roczny za rok 2021

Informacja o podpisaniu umowy inwestycyjnej

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”)  informuje, że w dniu 25.05.2022 spółka Rebel Tang spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS 0000841477 („Rebel Tang”),…

Czytaj dalej Informacja o podpisaniu umowy inwestycyjnej

Raport okresowy za 1 kwartał 2022 roku

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport za 1 kwartał 2022 roku. Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt…

Czytaj dalej Raport okresowy za 1 kwartał 2022 roku

Zmiany w Zarządzie Emitenta

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 15.04.2022 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu od Pana Wojciecha Klechy.…

Czytaj dalej Zmiany w Zarządzie Emitenta

Zmiana adresu strony internetowej Emitenta

Zarząd Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym informuje o zmianie adresu strony internetowej Spółki na www.moliera2.com. Na tej stronie internetowej będą publikowane informacje wymagane przepisami prawa (w tym…

Czytaj dalej Zmiana adresu strony internetowej Emitenta