Zawarcie umowy najmu

Zarząd Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie (”Spółka”, „Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 10.07.2024 roku z PPE Office Piłsudski Square Propco Sp. z o.o. umowy najmu (”Umowa Najmu”) lokalu…

Czytaj dalej Zawarcie umowy najmu

Podsumowanie subskrypcji akcji serii V

Zarząd spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie (”Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowującą subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii V, emitowanych na podstawie Uchwały nr 6…

Czytaj dalej Podsumowanie subskrypcji akcji serii V

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Moliera2 S.A. w dniu 27 czerwca 2024 r.

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2024 roku i…

Czytaj dalej Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Moliera2 S.A. w dniu 27 czerwca 2024 r.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2024 roku wraz z informacją o zgłoszonym sprzeciwie

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie _„Spółka”, „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2024 roku, wraz z…

Czytaj dalej Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2024 roku wraz z informacją o zgłoszonym sprzeciwie

Zmiana w Zarządzie Emitenta

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 07.06.2024 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania do Zarządu Spółki Pana Riccardo…

Czytaj dalej Zmiana w Zarządzie Emitenta

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r., na godz. 11:00, w siedzibie Spółki (ul.…

Czytaj dalej Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał

Raport roczny za rok 2023

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości  jednostkowy raport roczny za rok 2023 wraz z załącznikami.   Podstawa prawna: § 5 ust.…

Czytaj dalej Raport roczny za rok 2023