Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Zarząd Spółki Moliera2 S.A.  z siedzibą w Warszawie („Spółka”, Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej ("Kredyt") z ING Bank Śląski S.A. z s. w…

Czytaj dalej Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 5 kwietnia 2023 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 kwietnia 2023 r., na godz. 11:00, w siedzibie Spółki. W…

Czytaj dalej Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 5 kwietnia 2023 r. wraz z projektami uchwał

Raport okresowy za 4 kwartał 2022 roku

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za 4 kwartał 2022 roku. Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 oraz…

Czytaj dalej Raport okresowy za 4 kwartał 2022 roku

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2023 będą przekazywane w następujących terminach: raport kwartalny za IV kwartał 2022 r. – 9 lutego 2023 r. raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 15 maja 2023 r. raport roczny za 2022 r. – 23 maja…

Czytaj dalej Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku