Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 18 listopada 2022 r. otrzymał od Athena T Limited zawiadomienie zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Zawiadomienie dokonane zostało w związku z zawarciem umowy nabycia akcji w dniu 14.11.2022r.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

2022-11-18_Moliera2_S.A._Notification_under_Article_69