Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2023 będą przekazywane w następujących terminach: raport kwartalny za IV kwartał 2022 r. – 9 lutego 2023 r. raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 15 maja 2023 r. raport roczny za 2022 r. – 23 maja…

Czytaj dalej Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Spełnienie Warunku

Nawiązując do raportu bieżącego nr 26/2022 z dnia 10 listopada 2022 r., Zarząd spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 14 listopada 2022 roku nastąpiło…

Czytaj dalej Spełnienie Warunku