Istotna umowa

Raport bieżący nr 9/2015

Treść raportu:

Zarząd Air Market S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu 6 maja 2015 r. Spółka zawarła istotną umowę w rozumieniu § 2 ust. 2b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, na mocy której to umowy IDMSA.PL Doradztwo Finansowe sp. z o.o. udzieliła Spółce pożyczki w kwocie 310.000,00 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 10% w skali roku, a termin spłaty ustalono na dzień 16 marca 2016 r.

Przedmiotowa umowa została zawarta w wykonaniu zobowiązania wynikającego z Przedwstępnej umowy pożyczki zawartej w dniu 26 lutego 2015 r., zmienionej następnie Aneksem nr 1 z dnia 6 marca 2015 r., o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 5/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. oraz nr 7/2015 z dnia 6 marca 2015 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 w zw. z § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.