Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku

Air Market S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki

20150515_135333_0000079599_0000067782.pdf