Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Dnia 2.06.2015 r. Spółka Air Market S.A. ogłosiła zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29.06.2015 r.

Komunikat o ogłoszeniu WZA


Projekty uchwał na WZA w dniu 29 czerwca 2015 r.

Formularz umożliwiający oddawanie głosów przez pełnomocników

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce

Projekty uchwał

Airmarket S.A. Raport za IV kwartał 204 r.