Raport okresowy za II kwartał 2015 r

Raport bieżący 20/2015

Temat: Raport okresowy za II kwartał 2015 r.

Treść raportu:
Zarząd Air Market S.A. przekazuje do wiadomości publicznej raport okresowy Spółki za II kwartał 2015 r.
Raport okresowy za II kwartał 2015 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki 20150814_135636_0000084155_0000073280.pdf