Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Air Market S.A.

Raport bieżący nr 64/2015

Treść raportu:

Zarząd Air Market S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu 18 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją nowych akcji serii „I”.

Zarejestrowanych zostało 101.758.169 sztuk akcji nowej emisji serii „I” o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Przed dokonaniem wpisu kapitał zakładowy Spółki wynosił 207.725,10 zł i dzielił się na 2.077.251 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Po dokonaniu wpisu kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.383.542,00 zł i dzieli się na 103.835.420 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.