AIR MARKET S.A. Rozwiązanie oraz zawarcie nowej umowy z Autoryzowanym Doradcą

Raport Bieżący nr 1/2016

Zarząd AIR MARKET S.A („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 11 stycznia 2016 r. Spółka zawarła umowę o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy ze spółką INC S.A. („Autoryzowany Doradca”). Autoryzowany Doradca na mocy wskazanej umowy będzie współdziałać z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradzać w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu.

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 12 stycznia 2016 r. została zakończona Umowa dotycząca pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy zawarta z IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. z dnia 30 kwietnia 2015 r. Wobec powyższego IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. zakończy pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy Emitenta z dniem 12 stycznia 2016 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.