AIR MARKET SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Raport Bieżący nr 2/2016

Zarząd Spółki AIR MARKET S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2016 będą przekazywane w następujących terminach:
• raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. – 12 lutego 2016 roku;
• raport kwartalny za I kwartał 2016 r. – 13 maja 2016 roku;
• raport roczny za 2015 r. – 1 czerwca 2016 roku;
• raport kwartalny za II kwartał 2016 r. – 12 sierpnia 2016 roku;
• raport kwartalny za III kwartał 2016 r. – 10 listopada 2016 roku.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.