Raport okresowy za IV kwartał 2015 r.

Zarząd Air Market S.A. przekazuje do wiadomości publicznej raport okresowy Spółki za IV kwartał 2015 r.
Ponadto Spółka informuje, że raport okresowy za IV kwartał 2015 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd Air Market S.A. przekazuje do wiadomości publicznej raport okresowy Spółki za IV kwartał 2015 r. Ponadto Spółka informuje, że raport okresowy za IV kwartał 2015 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik