AIR MARKET SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 marca 2016 r. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący z plikiem 1/2016

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Formularz

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 marca 2016 r. o godz. 13:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Zgromadzenie), które odbędzie się w Warszawie przy ul. Mołdawskiej 9 (02-127 Warszawa). W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.