Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 marca 2016 roku

Zarząd AIR MARKET S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał wraz z wynikami głosowań podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15.03.2016 r.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7-9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załącznik:
Treść uchwał podjętych przez NWZ Air Market w dniu 15.03.2016 r.

Protokół NWZ Spółki z dnia 15-03-2015 r.