Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Raport EBI:  9/2016

Zarząd Spółki AIR MARKET S.A. (Spółka) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 marca 2016 r. odwołało cały dotychczasowy skład Rady Nadzorczej w osobach:
– Piotr Kazimierz Derlatka,
– Piotr Andrzej Stachyra,
– Magda Maria Michnicka,
– Tomasz Michał Piasecki,
– Grzegorz Leszczyński.
Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 marca 2016 r. powołało z dniem 16 marca 2016 r. następujące osoby na Członków Rady Nadzorczej:
– Marcin Marek Michnicki,
– Michał Maksymilian Skotnicki,
– Tomasz Moroz,
– Ewa Gułajska,
– Marek Dabrowski.
W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje, dotyczące nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Załącznik: Informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załącznik:

Członkowie Rady Nadzorczej