Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w NZA w dniu 15.03.2016 r. oraz posiadali co najmniej 5% udział w głosach

Numer: 3/2016

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd Spółki AIR MARKET S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15.03.2016 r. posiadali co najmniej 5% udział w głosach:

Probatus sp. z o.o. – 38 232 670 głosów, co stanowiło 42,54% ogólnej liczby głosów na WZA i 36,82% głosów ogółem w Spółce.
Mirallia Holdco S.A. – 33 852 114 głosów, co stanowiło 37,67% ogólnej liczby głosów na WZA i 32,60% głosów ogółem w Spółce.
Deluco a a limited liability company – 10 694 358 głosów , co stanowiło 11,90% ogólnej liczby głosów na WZA i 10,30% głosów ogółem w Spółce.
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusze: Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pioneer Dynamicznych Spółek – 6 795 894 głosów , co stanowiło 7,56% ogólnej liczby głosów na WZA i 6,54% głosów ogółem w Spółce.