Rezygnacja Prezesa Zarządu

Raport EBI: 10/2016

Zarząd Spółki Air Market S.A. informuje, że do siedziby Emitenta wpłynęły rezygnacje z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta Pana Marcina Przybylskiego. Powodem rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu było wypełnienie wszystkich postanowionych zadań mających na celu odbudowę spółki Air Market S.A.

Zarząd AIR Market S.A dziękuje za zaangażowanie i cenny wkład w rozwój Spółki, jaki Pan Marcin Przybylski wniósł w okresie sprawowania funkcji Prezesa Zarządu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.