Powołanie Prezesa Zarządu

Raport numer: 11/2016

Zarząd Spółki AIR Market S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 11 kwietnia 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała uchwałą nr 5/04/2016 Pana Macieja Wojciecha Dulskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje, dotyczące nowo powołanego Członka Zarządu, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Załącznik: Informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

informacje-m.dulski