Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok obrotowy

Raport nr. 13/2016

Zarząd Spółki Air Market S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r., dotyczącego terminów publikacji przez Emitenta raportów okresowych w 2016 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok obrotowy z dnia 1 czerwca 2016 roku, na dzień 20 czerwca 2016 roku.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.