Negocjacje z Partnerem biznesowym

Raport numer: 14/2016

Zarząd AIR MARKET S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu w dniu 30 maja 2016 roku negocjacji przez spółkę zależną Złote Wyprzedaże S.A. z potencjalnym Partnerem biznesowym (“Partner”) w sprawie wzajemnej współpracy.
Przedmiotem negocjacji jest pozyskanie branżowego inwestora strategicznego dla spółki zależnej Złote Wyprzedaże S.A.
Po zakończeniu negocjacji Partner przystąpi do przeprowadzenia badania Spółki oraz spółki zależnej Złote Wyprzedaże S.A. („due diligence”). Realizacja współpracy uzależniona jest od wyników procesu „due diligence” i ostatecznych rozmów z potencjalnym Partnerem biznesowym.
Partner, z którym spółka Złote Wyprzedaże S.A. prowadzi negocjacje, jest podmiotem zagraniczny posiadającym duże doświadczenie w branży e-commerce.
O dalszych etapach negocjacji Spółka będzie informowała w odrębnych raportach.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”