Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport numer: 16/2016

Zarząd Spółki AIR Market S.A. informuje, że do siedziby Emitenta wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta Pana Michała Skotnickiego.
Zarząd AIR Market S.A. dziękuje za zaangażowanie i cenny wkład w rozwój Spółki, jaki Pan Michał Skotnicki wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”