Raport roczny spółki za 2015 rok

Raport numer 17/2016

Zarząd Air Market S.A. (dalej: Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości roczny skonsolidowany i jednostkowy raport za rok 2015 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Załączniki: