Informacje o transakcji osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

Zarząd AIR MARKET S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 5 lipca 2016 r. otrzymał zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej AIR MARKET S.A. Pana Marcina Michnickiego odnoszące się do zawarcia transakcji na akcjach Spółki. Treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Komunikat_Marcin_Michnicki