Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd Modern Commerce S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 28.03.2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało do składu Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Gułajską. W załączniku do niniejszego raportu znajdują…

Czytaj dalej Powołanie członka Rady Nadzorczej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.03.2018 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.03.2018 r. o godz. 12:00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. Mołdawska 9, piętro 6, 02-127 Warszawa.…

Czytaj dalej Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.03.2018 r. wraz z projektami uchwał

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie  ("Spółka") informuje, iż działając na mocy uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30.01.2018 roku,  w dniu 21.02.2018 roku podpisał…

Czytaj dalej Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

Raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Zarząd Modern Commerce S.A. przekazuje do wiadomości publicznej raport okresowy Spółki za III kwartał 2017 r. Ponadto Spółka informuje, że raport okresowy za III kwartał 2017 r. stanowi załącznik nr…

Czytaj dalej Raport okresowy za III kwartał 2017 r.