Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Air Market S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Rada Nadzorcza podjęła w dniu 20 lipca 2016 roku uchwałę w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Pana Michała Macieja Buka.

Życiorys zawodowy Pana Michała Macieja Buka w zakresie zgodnym z § 10 ust. 20 załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

CV_MBuk