Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 sierpnia 2016 roku

Zarząd AIR MARKET S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał wraz z wynikami głosowań podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 05.08.2016 r.

Podstawa prawna:

  • 4 ust. 2 pkt. 7-9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
  • Protokol ZWZ AM 05.08.2016