Raport okresowy za II kwartał 2016 r.

Zarząd Air Market S.A. przekazuje do wiadomości publicznej raport okresowy Spółki za II kwartał 2016 r.

Ponadto Spółka informuje, że raport okresowy za II kwartał 2016 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

  • 5 ust. 1 pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

2Q2016-AM