Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 wrześnie 2016 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 września 2016 r. o godz. 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Zgromadzenie), które odbędzie się w Warszawie przy ul. Mołdawskiej 9 (02-127 Warszawa). W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

NWZA-Formularz do wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika NWZA-Projekty uchwal WZA Zwolanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MC