Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd Modern Commerce S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż 14 września 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Moroza. Równocześnie do Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Marek Cynowski.
Życiorys zawodowy Marka Cynowskiego w zakresie zgodnym z § 10 ust. 20 załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

m-cynowski-notka-bio