Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w NWZA posiadających co najmniej 5% głosów.

Zarząd Modern Commerce S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które wzięły udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 września 2016 r. i posiadały co najmniej 5% w głosach:

  1. Probatus Sp. z o.o. – posiadający 40.286.376 głosów, co stanowiło 85,03% głosów na NWZA i 38,80% głosów w kapitale zakładowym,
  2. Pioneer Pekao S.A. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych – posiadający 7.094.010 głosów, co stanowiło 14,97% głosów na NWZA i 6,83% głosów w kapitale zakładowym.