Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. informuje, że do siedziby Emitenta wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta Pana Michała Buk. 
Zarząd Modern Commerce S.A. dziękuje za zaangażowanie i cenny wkład w rozwój Spółki, jaki Pan Michał Buk wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

paragraf 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”