Podjęcie uchwały Zarządu Spółki w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o podjęciu uchwały Zarządu Spółki z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.

W załączeniu treść uchwał wraz z wynikami głosowań podjętych przez Zarząd Spółki w dniu 27 lutego 2017 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 punkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Akt Notarialny 27.02.2017