Korekta zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR o nabyciu akcji spółki przez Deluco S.A.R.L

Zarząd Modern Commerce S.A. „Spółka”, „Emitent” z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 02.03.2017r. wpłynęła do Spółki korekta zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o którym Spółka informowała w Raporcie ESPI nr 3/2017 z dnia 01.03.2017 r. Zmiana treści zawiadomienia dotyczy pkt. 1 ppkt a). W pierwotnej wersji zawiadomienia błędne wskazano dane osoby dokonującej powiadomienia. Treść otrzymanej przez Spółkę korekty zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna                                                                       

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Powiadomienie