Podpisanie umowy w sprawie podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

Zarządu Spółki Modern Commerce działając zgodnie z uchwałę Rady Nadzorczej nr. 12/02/2017 z dnia 27 lutego 2017 informuje o podpisał umowy w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

Umowa został podpisana z WBS Audyt Spółka z ogranicza odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie nr. KRS 0000099028 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy.

Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt. 11) Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu