Spłata pożyczki przez spółkę Modern Commerce SA

Zarząd Modern Commerce SA z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 60/2015 informuje, że w dniu 30 marca 2017 r. została spłacona w całości pożyczka w wysokości 1.000.000 zł (jeden milion złotych) udzielona dnia 7 grudnia 2015 r. przez Spółkę Probatus sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne