Informacje o transakcji osób posiadających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Modern Commerce S.A. „Spółka”, „Emitent” wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 10.04.2017 r. otrzymał zawiadomienia od Pana Marcina Michnickiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Modern Commerce S.A. jako osoby blisko związanej z Emitentem. Powyższe zawiadomienie odnosi się do przydziału obligacji serii A. Treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna                                                                          

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Powiadomienie o transakcji