Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 maja 2017 r.

Zarząd Modern Commerce S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 8 maja 2017 r.

Podstawa prawna:

  • 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Protokół NWZ MCSA 08.05.2017