Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w NWZA posiadających co najmniej 5% głosów

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które wzięły udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 08.05.2017 r., posiadały co najmniej 5% w głosach:

  1. Probatus Spółka z o.o. – posiadający 40.386.376 głosów co stanowiło 47,40% głosów na NWZA i 38,89% głosów w kapitale zakładowym,
  2. Deluco S.A.R.L. – posiadający 10.964.628 głosów co stanowiło 12,87% głosów na NWZA i 10,56% głosów w kapitale zakładowym,
  3. Mirallia Holdco SA. – posiadający 33.852.114 głosów co stanowiło 39,73% głosów na NWZA i 32,60% głosów w kapitale zakładowym,

Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%