Raport roczny spółki za 2016 rok

Zarząd Modern Commerce S.A. (dalej: Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości roczny skonsolidowany i jednostkowy raport za rok 2016 r.

Podstawa prawna:

  • 5 ust. 1 pkt 2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

MC_2016_Wybrane dane finansowe RAPORT 2016

MC_SSF_wybrane dane finansowe

Opinia:Raport _MC_2016

Oświadczenia Zarządu

Pismo Zarządu

SF_MCSA_2016

SZGK_MC_2016

SZMC_2016

Opinia GK Modern Commerce

SSF_MC_2016