Rejestracja przez sąd zmian statutu Spółki

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. (Spółka) informuje, że otrzymał informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Spółki zgodnie z Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4 NWZ „Modern Commerce” S.A. z dn. 15 marca 2016 r., obniżenia wysokości kapitału docelowego oraz kapitału warunkowego, a także zmiany Statutu Spółki i ustalenie teksty jednolitego Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect