Wykaz akcjonariuszy uczestniczących w ZWZA posiadających co najmniej 5% głosów

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które wzięły udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27.06.2017 r., posiadały co najmniej 5% w głosach:

  1. Probatus Spółka z o.o. – posiadający 14.340.985 głosów co stanowiło 24,24% głosów na ZWZA i 13,81% głosów w kapitale zakładowym,
  2. Deluco S.A.R.L. – posiadający 10.964.628 głosów co stanowiło 18,53% głosów na ZWZA i 10,56% głosów w kapitale zakładowym,
  3. Mirallia Holdco SA. – posiadający 33.852.114 głosów co stanowiło 57,22% głosów na ZWZA i 32,60% głosów w kapitale zakładowym,

Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%