Raport okresowy za II kwartał 2017 r.

Zarząd Modern Commerce S.A. przekazuje do wiadomości publicznej raport okresowy Spółki za II kwartał 2017 r.

Ponadto Spółka informuje, że raport okresowy za II kwartał 2017 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

  • 5 ust. 1 pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport kwartalny_MC_II Q 2017