Raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Zarząd Modern Commerce S.A. przekazuje do wiadomości publicznej raport okresowy Spółki za III kwartał 2017 r.

Ponadto Spółka informuje, że raport okresowy za III kwartał 2017 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Raport kwartalny_MC_III Q 2017