Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2018 będą przekazywane w następujących terminach:

 

•          raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. – 12 lutego 2018 roku;

•          raport kwartalny za I kwartał 2018 r. –  11 maja 2018 roku;

•          raport roczny za 2017 r. – 24 maja 2018 roku;

•          raport kwartalny za II kwartał 2018 r. – 9 sierpnia 2018 roku;

•          raport kwartalny za III kwartał 2018 r. – 12 listopada 2018 roku.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.